انواع کم شنوایی و راه های درمان آن

 

کاهش شنوايي يا افت شنوايي مشكل در عملكرد يك يا هر دو گوش است که می تواند در هر سنی و در اثر عوامل مختلف بوجود آید .تعداد زیادی از کسانی که دچار کاهش شنوایی می شوند تصور می کنند که این مشکل غیر قابل بهبود است و بالعکس بعضی از افراد نیز فکر می کنند که این مشکل در هر صورت قابل درمان است و یا با استفاده از سمعک شنوایی آنها قابل برگشت است به همین منظور  در شکل زیر  به بررسی انواع کم شنوایی و راه های درمان آن اشاره شده است.

اگر به افت شنوایی خود مشکوک هستید برای مشاوره رایگان و معرفی شنوایی شناس با کارشناسان ما تماس بگیرید.