چه عواملی باعث کاهش شنوایی حسی عصبی می شود؟

90 درصد ازتمام افت های شنوایی ، کم شنوایی حسی عصبی است. کم شنوایی حسی-عصبی ناشی از فقدان یا صدمه به سلول های حسی (سلولهای موئی) در حلزون گوش و به صورت دائمی است. کم شنوایی حسی-عصبی به " کم شنوایی عصبی" نیز شهرت دارد و می تواند ملایم، متوسط، شدید یا عمیق باشد.در نمودار زیر به شایعترین عواملی که موجب بروز افت شنوایی حس- عصبی می شود اشاره شده است.

 

اگر شما کاهش شنوایی حسی عصبی دارید بدون توجه به علت آن استفاده از سمعک بهترین گزینه برای شماست تا شنوایی تان را بهبود بخشید.شنوایی شناسان می توانند در این زمینه به شما کمک کنند.برای معرفی شنوای شناس با کارشناسان صبا تماس بگیرید.

منبع :شرکت سمعک استارکی

ترجمه:گروه علمی و آموزشی صبا