برايتان پيش آمده است كه گفتار را بشنويد ولي متوجه نشويد

 

برايتان پيش آمده است كه گفتار را بشنويد ولي متوجه نشويد

 بسياري از مراجعين به كلينيك هاي شنوايي شناسي اذعان دارند كه صدا را ميتوانند بشنوند ولي نميتوانند آن را تحليل كنند و يا به عبارتي متوجه گفتار نميشوند درحالي كه آن را ميشنوند . براي مثال مراجعين غالبا به ما ميگويند: " ميشنوم كه همسرم با من صحبت ميكند اما خوب متوجه گفته هاي او نميشوم و بايد خيلي دقت كنم.

وقتي شما گفتاري را ميشنويد ولي نميتوانيد آن را متوجه شويد درواقع تلاش ميكنيد تا با دقت بيشتري به آن مكالمه ادامه دهيد كه آن را با عنوان تلاش شنيداري يا listening effort  ميشناسيم. اما اين مشكل از كجا ناشي ميشود. يك افت شنوايي فركانس بالا براحتي ميتواند اين مشكل را براي شما بوجود آورد.

افت شنوايي فركانس بالا يكي از شايع ترين و شايد بيشترين انواع كم شنوايي می باشد. زماني كه افت شنوايي در فركانسهاي بالاتراز  2000هرتز باشد آن را افت شنوايي فركانس بالا مي ناميم. اين نوع از افت به اين دليل زياد ديده ميشود كه ميتواند در اثر پيرگوشي، دارو درماني. بيماري هاي ديگر مثل بيماري قلب و عروق و شرايط ارثي و مادرزداي ايجاد شود.

اگر اين مشكل را داريد به كلينيك شنوايي شناسي مراجعه كنيد و آستانه شنوايي خودتان را در گستره فركانسي ارزيابي كنيد. در كلينيك هاي شنوايي شناسي نتايج ارزيابي را بر روي يك برگه تحت عنوان اديوگرام ثبت ميكنندو بعنوان جواب آزمايش به شما ارائه مي دهند.

 

  از متخصص شنوايي خود بخواهيد كه برايتان اين جواب را تحليل و تفسير كند. نمودار افقي غالبا فركانس را نشان ميدهد كه اگر افت شنوايي در فركانس بالا داشته باشيد نيمه دوم اديوگرام شما بصورتي نزولي خواهد بود.

صداهايي مثل /س/ . /ز/ . /ش/ . /ك/ . /ف/ . /ژ/ . / ه/ و /ت/ را صداهايي ميدانيم كه فركانس بالا هستند لذا وقتي يك فرد ،افت  شنوايي در فركانسهاي بالا داشته باشد اين صداها و تركيبي از اين صداها با صداهاي ديگر را بخوبي نخواهد شنيد و لذا باعث ميشود تا نتواند در يك مكالمه بصورت عادي و معمولي  گفتار را متوجه شود.


به شكل بالا توجه كنيد. اين فرد يك افت شنوايي فركانس بالا دارد. همانطور كه ميبينيد در فركانس بالاي 2كيلوهرتز افت شنوايي وجود دارد. اين فرد صداهايي مثل /ك/ و /س/ و ... را نخواهيد شنيد زيرا اين صداها در محدوده فركانسي بالاي 4كيلوهرتز شنيده ميشوند كه در اين فركانس ها اين فرد دچار كم شنوايي است.

به شكل زير توجه كنيد.در اين تصوير به وضوح ديده ميشود كه صداهاي مختلف در كدام محدوده فركانسي و در كدام محدوده شدتي قرار دارند. براي مثال صداي ساعت در فركانس نزديك دو تا سه كيلوهرتز است و شدتي معادل 40 دسيبل قرا ميتواند براحتي باعث شود تا فرد صداي ساعت را نشنود. اين اتفاق براي ساير صداها نيز مي افتد.

اما يك راهكار براي حل اين مشكل وجود دارد

افرادي كه دچار افت شنوايي شده اند ميتوانند براي بهتر شنيدن اين صداها از سمعك استفاده كنند. درواقع وظيفه سمعك اين است كه صداهاي محيطي را كه وارد سمعك ميشوند را تقويت كند و به گوش فرد برساند. وقتي يك فردي كم شنوايي دارد و با مشكلاتي از قبيل عدم درك گفتار مواجه شده است بهترين راهكار استفاده از سمعك ميباشد. با استفاده از سمعك اين فرد ميتواند براحتي صداهاي گفتاري را بشنود و تشخيص دهد از اين رو فرد ديگر براي بهتر شنيدن تلاشي نخواهد كرد و براحتي خواهد شنيد و خستگي عصبي وي كمتر خواهد بود

  به تصاوير بالا دقت كنيد. تصوير سمت راست يك سمعك پشت گوشي و سمت چپ سمعك داخل گوشي ميباشد كه به نام سمعك هاي نامرئي نيز معروف هستند. بديهي است كه با توجه به پيشرفت تكنولوژي و كوچكتر شدن سمعك ها و ظهور سمعك هاي واقعا نامرئي ديگر نگران ديده شدن و ظاهر سمعك نخواهيد بود.

سري سمعك هاي نامرئي استاركي تحت عنوان soundlens توانسته است بهترين پوشش را در داخل گوش داشته باشد و به سمعك هاي واقعا نامرئي در بين افراد كاربر معروف شده است.

 براي كسب اطلاعات بيشتر و مشاوره تخصصي به همراه تحليل و تفسير اديوگرام ميتوانيد با متخصصان ما در ارتباط باشید.

 

منبع : سمعک استارکی آمریکا

ترجمه : گروه علمی و آموزشی صبا