فرم ادیو گرامی

بله خیر

داخل گوشی پشت گوشی
فرمت های مجاز (png, gif, jpg, pdf, zip) بیشترین حجم 2MB می باشد


Frequency : 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Right AC :
Right BC :
Left AC :
Left BC :
بستن
در حال ثبت اطلاعات. لطفا کمی صبر کنید